Hlavička
Sladkovodní ryby

Sladkovodní ryba je ryba, která žije ve sladkých vodách jakou jsou třeba řeky, jezera a rybníky. Tato prostředí se od mořského liší v mnoha ohledech, především v salinitě. Aby ryba přežila ve sladké vodě, potřebuje řadu fyziologických adaptací, které jí napomáhají přežít. 41 % všech známých druhů ryb se nachází ve sladkovodním prostředí. Je to především díky rychlé speciaci, kterou rozptýlené biotopy umožňují.


Druhy sladkovodních ryb

Kapr obecný je sladkovodní paprskoploutvá ryba. Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii a patří mezi nejvýznamnější druhy využívané v akvakultuře. Je největší českou kaprovitou rybou a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Je také ekonomicky velmi významnou okrasnou rybou, tradice šlechtění okrasných barevných forem pochází z Japonska.

Sumec velký z čeledi sumcovitých je největší sladkovodní rybou v Evropě. Sumec je sportovními rybáři velice vyhledávanou, byť obtížně ulovitelnou rybou, u které je nejmenší lovná míra stanovena zákonem. Je to noční dravec. Patří k rybám dlouhověkým. Dožívá se běžně věku 20-40 let.

Pstruh obecný je sladkovodní ryba z čeledi lososovitých, která je rozšířena prakticky v celé Evropě. V České a Slovenské republice se vyskytuje ve středních a horních úsecích toků, v horských potocích i ve velkých nadmořských výškách (ve Vysokých Tatrách až 1500 metrů nad mořem). Důležitými faktory pro jeho výskyt je zejména teplota vody, její čistota a obsah kyslíku ve vodě. Můžeme jej však nalézt i v úsecích řek pod přehradními nádržemi, kde nachází vhodné životní podmínky. Pstruh potoční je citlivý na znečištění vody, ve které žije.

Plotice obecná je nedravá sladkovodní paprskoploutvá ryba. V České republice je považována za tzv. plevelnou rybu, u které není zákonem stanovena nejmenší lovná míra. V České republice je tradičně dosti hojná. Tato ryba je nedílnou součástí potravinového řetězce. Slouží jako potrava dravcům.